Jaarrapportage 2021

CONCEPT JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER HET JAAR 2021

Net als in het voorafgaande jaar 2020 ondervond de SSTV ook in 2021 de gevolgen van de nog steeds voortdurende Corona-pandemie. De archivering van de fotoverzameling kon slechts op bescheiden schaal worden voortgezet, de voor 17 april 2021 geplande bestuursvergadering moest verschoven worden. Omdat tussentijds de beperkingen enigszins verlicht werden, lukte het om die bijeenkomst alsnog op 16 oktober 2021 te laten plaatsvinden. waardoor aan de statutaire verplichting om ten minste één keer per jaar als bestuur te vergaderen kon worden voldaan. Er vond tijdens die bijeenkomst een eerste gedachtewisseling plaats met betrekking tot de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), waarmee ook de SSTV te maken zal krijgen. Waarschijnlijk zullen de statuten enigszins moeten worden aangepast, grote wijzigingen worden niet verwacht. Bestuursleden en toehoorders hebben wel regelmatig contact gehad via de telefoon of per e-mail. In de samenstelling van het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden. Het is verheugend te constateren dat de SSTV zo nu en dan benaderd wordt door auteurs die voor een geplande publicatie een beroep doen op de fotocollectie van de Stichting. Tijdens de vergadering van 16 oktober 2021 zijn het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2020 goedgekeurd. 

Aldus vastgesteld op 2 april 2022 in Amersfoort, 

E.A.K.G. Ruys, voorzitter,
J.W.J.H. van Poll, secretaris

Klik hier voor het financieel overzicht