Jaarrapportage 2020

JAARVERSLAG VAN DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER HET JAAR 2020

In het jaar 2020 kreeg de SSTV al spoedig te maken met de effecten van het covid-19 virus. De werkzaamheden hebben hierdoor grotendeels stilgelegen. De eerste geplande bestuursvergadering op 21 maart moest vanwege de beperkingen als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie worden verschoven naar een later tijdstip.

Uiteindelijk lukte het om het bestuur in kleine bezetting tijdens een korte bijeenkomst op 31 oktober toch te laten vergaderen. Hiermee werd aan de statutaire verplichting om ten minste eenmaal per jaar bijeen te komen voldaan. Bestuursleden en toehoorders hebben wel regelmatig contact gehad via de telefoon of per e-mail. In de samenstelling van het bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden.

Tijdens de vergadering van 31 oktober 2020 zijn het jaarverslag van de secretaris en het financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2019 goedgekeurd. In bescheiden mate kon aan de archivering van de fotocollectie worden gewerkt. Aldus vastgesteld op 16 oktober 2021 in Amersfoort,

J.W.J.H. van Poll,
secretaris SSTV

Klik hier voor het financieel overzicht