Jaarrapportage 2011

UITREKSEL UIT HET JAARVERSLAG VAN
DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2011

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2011 slechts één keer, en wel op 2 april 2011.

Het door HUA aan de SSTV teruggegeven buitenlands fotomateriaal wacht nog steeds op en definitieve afwikkeling. Een beslissing hierover zal wellicht tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van 2012 worden genomen.

Het kleine aantal nog aangetroffen “Nederlandse” items in het door HUA geretourneerde fotomateriaal, is op 22 maart 2011 aan HUA teruggegeven, op welke datum ook nog een klein aantal buitenlandse zaken door HUA is overgedragen aan de secretaris. HUA had het werk aan de inventarisatie van de archivalia, tekeningen en foto’s die bij hen in beheer zijn gebleven, al in 2010 voltooid, maar de hierboven genoemde nalevering zal hen nog een weinig werk hebben gegeven.

De glasplaatnegatieven van de collectie De Pater, oorspronkelijk afkomstig van de NS, blijven bij het Nationaal Archief in Den Haag. De afwikkeling van overcomplete boeken is in 2011 geheel afgerond.

Begin september 2011 ontving het SSTV-bestuur een uitnodiging voor de heropening van HUA op 19 september 2011.

Aldus vastgesteld op 6 mei 2012 in Zoetermeer,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

2011