Jaarrapportage 2010

UITTREKSEL UIT HET JAARVERSLAG VAN
DE STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2010

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2010 slechts éénmaal, en wel op 1 mei 2010.

Het uitzoeken van het in 2009 door HUA afgestoten buitenlands fotomateriaal is zodanig afgerond dat, hangende een te nemen beslissing tijdens de jaarvergadering van 2011 meteen actie voor een verdere afhandeling kan worden genomen.

De nog gevonden “Nederlandse” items zijn pas op 22 maart 2011 geretourneerd, op welke datum nog het een en ander aan buitenlandse zaken is teruggegeven aan de secretaris. HUA had het werk aan de inventarisatie van de archivalia, tekeningen en foto’s die bij hen in beheer zijn gebleven, in 2010 voltooid, maar de bovengenoemde leverantie zal hen nog een weinig werk geven.

De glasplaatnegatieven van de collectie De Pater, oorspronkelijk afkomstig van de NS, blijven bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Nadat in 2009 al een groot aantal boeken een nieuwe bestemming had gevonden werden de nog resterende boeken deels geschonken aan de Stoomstichting Nederland alsook nog een klein aantal verkocht aan een particulier. Hiermee is het hoofdstuk boeken in 2010 afgerond.

Aldus vastgesteld op 2 april 2011 in Amersfoort,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

jaar 2010