Jaarrapportage 2012

UITREKSEL UIT HET JAARVERSLAG VAN DE
STICHTING SPOOR- EN TRAMWEGVERZAMELINGEN OVER 2012

Het bestuur van de Stichting vergaderde gedurende het kalenderjaar 2012 twee keer, en wel op 6 mei 2012 en op 22 september 2012. Deze laatste vergadering was mede nodig om formeel de heer Sj. Bekhof als nieuw lid in het bestuur op te nemen, als opvolger van het formeel op 5 juli 2012 afgetreden bestuurslid R. Brettschneider.

Het door HUA aan de SSTV teruggegeven buitenlands fotomateriaal wachtte aan het eind van het kalenderjaar nog steeds op afwikkeling. Een definitief voorstel van het SSTV-bestuur over de bewaargeving van deze collectie werd pas na de jaarwisseling 2012/2013 door het bestuur van de Stichting NVBS-Railverzamelingen goedgekeurd. Het contract zal alleen nog door het SNR-bestuur moeten worden ondertekend. De schriftjes met foto’s van Nederlandse tramwegbedrijven zijn, na opnieuw een telefonisch contact, door het HUA geweigerd. Tijdens de jaarvergadering van 2013 zal hiervoor een definitieve bestemming moeten worden gevonden.

De aan het einde van 2006 gemaakte conceptovereenkomst van bewaargeving met de bibliotheek van de NVBS is in 2012 omgezet in een definitieve overeenkomst.
Alle overige tijdschriften (Spoor- en Tramwegen alsook enkele Zwitserse tijdschriften) zijn overgedragen aan de heer A. Dijkers resp. de bibliotheek van de NVBS. De bestemming van alle nog resterende zaken uit de bewaarkast in Amersfoort, zal tijdens de jaarvergadering van 2013 worden bepaald.

Bij een telefoontje over deze zaken met de Kamer van Koophandel is gebleken dat met ingang van 2013 er geen kosten meer zijn verschuldigd aan de Kamer van Koophandel.

Aldus vastgesteld op 4 mei 2013 in ’t Harde,

E.A.K.G. Ruys, voorzitter
R.C. Statius Muller, secretaris

2012